Research ArticleCANCER

PRSS contributes to cetuximab resistance in colorectal cancer

See allHide authors and affiliations

Science Advances  01 Jan 2020:
Vol. 6, no. 1, eaax5576
DOI: 10.1126/sciadv.aax5576

Article Information

vol. 6 no. 1

Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication April 2, 2019
 • Accepted for publication October 30, 2019
 • .

Author Information

 1. Zhaoli Tan1,2,*,
 2. Lihua Gao1,*,
 3. Yan Wang2,*,
 4. Huihui Yin1,
 5. Yongyi Xi1,
 6. Xiaojie Wu1,
 7. Yong Shao1,
 8. Weiyi Qiu1,
 9. Peng Du1,
 10. Wenlong Shen1,
 11. Ling Fu1,
 12. Ru Jia2,
 13. Chuanhua Zhao2,
 14. Yun Zhang2,
 15. Zhihu Zhao1,
 16. Zhiwei Sun1,
 17. Hongxing Chen1,
 18. Xianwen Hu1,,
 19. Jianming Xu2, and
 20. Youliang Wang1,
 1. 1Beijing Institute of Biotechnology, 20 Dongdajie, Beijing, China.
 2. 2Department of Gastrointestinal Oncology, the Fifth Medical Center, General Hospital of PLA, Beijing, China.
 1. Corresponding author. Email: wang_you_liang{at}aliyun.com (Youliang Wang); jmxu2003{at}163.com (J.X.); huxw1969{at}163.com (X.H.)
 • * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: December 2019 to June 2021

AbstractFullPdf
Dec 2019012
Jan 20202533449871
Feb 20201439674
Mar 20202639995
Apr 20201619668
May 20202121973
Jun 20201116248
Jul 2020816374
Aug 20201217064
Sep 20201419272
Oct 20201119056
Nov 2020317159
Dec 20201812550
Jan 202115223128
Feb 2021717144
Mar 2021615447
Apr 2021921062
May 20211116764
Jun 202189629

Stay Connected to Science Advances

Navigate This Article