Science Advances

Supplementary Materials

STING couples with PI3K to regulate actin reorganization during BCR activation

Yukai Jing, Xin Dai, Lu Yang, Danqing Kang, Panpan Jiang, Na Li, Jiali Cheng, Jingwen Li, Heather Miller, Boxu Ren, Quan Gong, Wei Yin, Zheng Liu, Pieta K. Mattila, Qin Ning, Jinqiao Sun, Bing Yu, Chaohong Liu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7

Files in this Data Supplement: