Science Advances

Supplementary Materials

A distinct class of plant and animal viral proteins that disrupt mitosis by directly interrupting the mitotic entry switch Wee1-Cdc25-Cdk1

Huaibing Jin, Zhiqiang Du, Yanjing Zhang, Judit Antal, Zongliang Xia, Yan Wang, Yang Gao, Xiaoge Zhao, Xinyun Han, Yanjun Cheng, Qianhua Shen, Kunpu Zhang, Robert E. Elder, Zsigmond Benko, Csaba Fenyvuesvolgyi, Ge Li, Dionne Rebello, Jing Li, Shilai Bao, Richard Y. Zhao, Daowen Wang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Figs. S1 to S9

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: