Science Advances

Supplementary Materials

Oncoprotein SND1 hijacks nascent MHC-I heavy chain to ER-associated degradation, leading to impaired CD8+ T cell response in tumor

Yuan Wang, Xinting Wang, Xiaoteng Cui, Yue Zhuo, Hongshuai Li, Chuanbo Ha, Lingbiao Xin, Yuanyuan Ren, Wei Zhang, Xiaoming Sun, Lin Ge, Xin Liu, Jinyan He, Tao Zhang, Kai Zhang, Zhi Yao, Xi Yang, Jie Yang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S9
  • Table S1

Files in this Data Supplement: