Science Advances

Supplementary Materials

A general ink formulation of 2D crystals for wafer-scale inkjet printing

Guohua Hu, Lisong Yang, Zongyin Yang, Yubo Wang, Xinxin Jin, Jie Dai, Qing Wu, Shouhu Liu, Xiaoxi Zhu, Xiaoshan Wang, Tien-Chun Wu, Richard C. T. Howe, Tom Albrow-Owen, Leonard W. T. Ng, Qing Yang, Luigi G. Occhipinti, Robert I. Woodward, Edmund J. R. Kelleher, Zhipei Sun, Xiao Huang, Meng Zhang, Colin D. Bain, Tawfique Hasan

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Sections S1 to S9
  • Figs. S1 to S15
  • Table S1

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: