Science Advances

Supplementary Materials

High-throughput single-EV liquid biopsy: Rapid, simultaneous, and multiplexed detection of nucleic acids, proteins, and their combinations

Jian Zhou, Zuoren Wu, Jie Hu, Dawei Yang, Xiaoyan Chen, Qin Wang, Jie Liu, Maosen Dou, Wenjun Peng, Yuanyuan Wu, Wenhao Wang, Chenjian Xie, Ming Wang, Yuanlin Song, Hengshan Zeng, Chunxue Bai

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 and S2
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: