Science Advances

Supplementary Materials

External oxidant-compatible phosphorus(III)-directed site-selective C–carbonylation

Ben Dong, Jiasheng Qian, Mingjie Li, Zheng-Jun Wang, Minyan Wang, Dingyi Wang, Chengkai Yuan, Ying Han, Yue Zhao, Zhuangzhi Shi

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S8

Files in this Data Supplement: