Science Advances

Supplementary Materials

The deacetylation-phosphorylation regulation of SIRT2-SMC1A axis as a mechanism of antimitotic catastrophe in early tumorigenesis

Fei Yi, Ying Zhang, Zhijun Wang, Zhuo Wang, Ziwei Li, Tingting Zhou, Hongde Xu, Jingwei Liu, Bo Jiang, Xiaoman Li, Liang Wang, Ning Bai, Qiqiang Guo, Yi Guan, Yanling Feng, Zhiyong Mao, Guangjian Fan, Shengping Zhang, Chuangui Wang, Longyue Cao, Brian P. O'Rourke, Yang Wang, Yanmei Wu, Boquan Wu, Shilong You, Naijin Zhang, Junlin Guan, Xiaoyu Song, Yingxian Sun, Shi Wei, Liu Cao

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: